Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Výhody

Výhody CZT

- bezpečný a pohodlný způsob vytápění

- výroba tepla centrálním způsobem je ekologická

- palivo se využívá velmi efektivně - šetří se primární zdroje a snižují se koncentrace škodlivin v ovzduší