Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Teplo

Výroba tepla

Pro vytápění využíváme odpadní teplo vznikající tavením skla ve dvou sklářských vanách společnosti VMG, a.s.. Odpadní teplo kryje podstatnou část tepla pro odběratele v Kyjově. Dodávky tepla se pohybují okolo 100 tis. GJ ročně.

Hlavní odběratelé tepla

  • Teplo Kyjov, s.r.o. - zásobuje teplem domácnosti, školy a další objekty v Kyjově
  • Nemocnice Kyjov
  • VMG, a.s.