Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Technologie

Zdroj je řešen v paroplynovém cyklu o celkovém elektrickém výkonu max 23 MW s možností dodávky tepla do Kyjova až 18,5 MW.

  • 2 spalovací turbíny o výkonu 2 x 7,4 MW na zemní plyn
  • 2 spalinové kotle na využití odpadního tepla
  • vyrobená pára se využívá v parní odběrové turbíně 8,2 MW na výrobu tepla a elektřiny
  • 2 plynové kotelny o výkonech 12,9 a 2,5 MW
  • 2 výměníky spaliny – voda na využití odpadního tepla ze sklářských van

Technologie paroplynového cyklu

Palivem je zemní plyn, který se přivádí z vysokotlaké plynové sítě přes regulační stanici ke spalovací turbíně. Do ní se společně se zemním plynem vhání spalovací vzduch.
Produkty hoření (spaliny) jsou vedeny na oběžná kola spalovacích turbín, která pohání generátor. Dále spaliny vystupují do spalinových kotlů, kde se vyrábí pára, jež je zavedena k parní turbíně. Součástí parního soustrojí je opět generátor.

Technologii vvyužíváme v režimu dispečerských služeb - služby MZ15+, kdy je technologie odstavena ve studené záloze a v době nedostatku elektrické energie v síti musí být uvedena na plný elektrický výkon do 15 minut. Spaliny ze spalovacích turbín jsou v tomto režimu vedeny obtoky kotlů přímo do komínů.

Technologie dodávky tepla

Teplo je do vytápěných lokalit města Kyjova distribuováno tepelným napaječem - síťovou vodou (110°C / 75°C).
Voda teplovodního okruhu se ohřívá:

  • ve výměníkové stanici v prostoru teplárny, párou z odběru parní turbíny nebo redukční stanice 
  • ve výměnících spaliny – voda
  • v plynových nízkotlakých kotlích