Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Žádost o vyjádření

Pro správné vyjádření by měly všechny žádosti obsahovat následující údaje:

 1. Žádost o stanovisko k:
  • výskytu sítí
  • územnímu souhlasu
  • územnímu řízení
  • stavebnímu povolení
  • jiné
 2. Žadatel
 3. Stavebník-investor
 4. Název stavby
 5. Místo stavby a pozemky dotčené stavbou:
  • Obec
  • Číslo orientační/popisné
  • Parcelní číslo
  • Katastrální území
  • Stavební úřad
 6. Příloha žádosti:
  • situace širších vztahů 
  • podrobná situace stavby 
  • stručný popis stavby nebo technická zpráva
 7. Adresa nebo e-mail pro zaslání stanoviska
 8. Datum podání žádosti
 9. Poznámky popř. další upřesnění

 

Žádosti zasílejte písemně nebo e-mailem na adresu:

Teplárna Kyjov, a.s.
Havlíčkova 180
69701 Kyjov

E-mail: teplovod@tky.cz

Tel. +420 518 698 718, +420 728 549 020