Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Oznámení představenstva o přijetí usnesení valné hromady

Oznámení představenstva o přijetí usnesení valné hromady o přechodu akcií

obchodní společnosti

Teplárna Kyjov, a.s., 

IČO: 25326368

se sídlem Kyjov, Havlíčkova 180/18, PSČ 697 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 2250
(dále jen „Společnost“)

 

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), uveřejňuje usnesení řádné valné hromady Společnosti konané dne 28. července 2015 (dále jen "Usnesení valné hromady") o nuceném přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti včetně závěrů znaleckého posudku, a dále sděluje, že notářský zápis o Usnesení valné hromady je uložen v sídle Společnosti k nahlédnutí v pracovní dny vždy od 10 do 14 hodin.

Více informací v souboru níže.