Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Teplárna Kyjov pokračuje ve spolupráci s městem

27. 04. 2018

Na základě dohody o vzájemné spolupráci poskytne letos Teplárna Kyjov městu Kyjov čtvrt milionu korun. Peníze půjdou například na obnovu kulturního areálu Jančovka nebo do dotačních titulů pro děti a mládež v oblasti sportu a kultury.

Dohodu o spolupráci uzavřela teplárna s městem v roce 2015 a za čtyři roky darovala městu celkem milion korun. Přispěla mimo jiné na výstavbu nového dětského hřiště, na zřízení stipendijního fondu pro nadané děti, podpořila sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží, oslavy 890. výročí města Kyjova nebo folklórní festival Slovácký rok.

Dohoda mezi městem a teplárnou vymezuje mimo jiné spolupráci v oblasti centrálního zásobování teplem nebo informování o vývoji cen za dodávky tepla. V rámci dohody se každý rok uzavírá dodatek o konkrétní podpoře.