Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Hlášení poruch

Teplovod po městě - Teplárna Kyjov, a.s.

Teplárna provozuje jen páteřní rozvody tepla po městě Kyjově. V případech zjištění úniku teplé vody nebo odpařování vody ve venkovních prostorech (komunikace, travnaté plochy) nás kontatujte na tel. 518 698 711

Domovní rozvody - TEPLO Kyjov, s r.o.

Při poruchách dodávek tepla a teplé užitkové vody v bytech, se obracejte na společnost Teplo Kyjov, která provozuje výměníkové stanice a sekundární rozvody: tel: 518 616 906, mob. 603 180 473, www.teplokyjov.cz