Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Elektřina

Výroba elektřiny

V současné době je technologie pro výrobu elektrické energie provozována v režimu podpůrné služby rychle startující patnáctiminutové zálohy MZ15+ (plný elektrický výkon do sítě za 15 min), dle požadavku dispečinku České přenosové soustavy.

V tomto režimu jsou spaliny ze spalovacích turbín vedeny obtoky kotlů přímo do komínů, nevyrábí se pára a nestartuje parní turbína. Elektrická energie vyrobená na generátorech dvou spalovacích turbín je transformována na napěťovou úroveň 22kV a vyvedena do distribuční sítě.

Dodávky elektřiny

Objem podpůrných služeb pro přenosovou soustavu představuje cca 120 000 MWh ročně. Skutečně vyrobená elektrická energie je 260MWh ročně.