Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Ekologie

Využití odpadního tepla

Zdroj využívá v maximální míře odpadní teplo vznikající tavením skla ve dvou sklářských vanách společnosti VMG, a.s. 

ROK množství tepla v GJ % z celkových dodávek
2011    80 000 75
2012 86 000 85
2013 93 000 92
2014 60 000 72
2015 85 000 85
2016 86 000 85
2017

90 543

93
2018

84 633

91


Toto množství tepla by jinak muselo být vyrobeno z fosilních paliv. Využívání odpadního tepla má výrazně pozitivní vliv na kvalitu ovzduší ve městě.

Ochrana ovzduší

Po dobu topné sezony jsou zvýšené požadavky na dodávku tepla doregulovány výrobou tepla v  teplovodní plynové kotelně. Pro lepší využití energie spalin jsou na kotlích  instalovány spalinové ekonomizéry. Použitím hořáků s technologií redukce oxidů dusíku se dosahují nízké emise znečišťujících látek.

Technologie splňuje nejpřísnější kritéria na vysokou účinnost, provozní spolehlivost, bezpečnost, minimální poruchovost a vysoký standard ochrany životního prostředí.