Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Dotace

PROJEKT

Rozšíření SZTE Kyjov - rozvody Teplárna Kyjov, a.s., CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007596,  je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení spotřeby primární energie, které bude dosaženo zejména připojením nových odběrných míst: ZŠ a MŠ Joklíkova, DPS Kyjov a ZŠ Komenského v Kyjově, kde jsou stávající plynové kotelny na konci životnosti a musí být řešena jejich obměna. Dále bude připojen krytý bazén – nová výstavba.