Člen skupiny
Servisní a poruchová služba

518 698 711

Časté dotazy

Kdy začíná a končí topná sezona?

Topné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem změnit podle potřeb odběratele. Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. V topném období se začíná topit, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů Celsia a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den. Vytápění omezíme  nebo přerušíme v topném období, když průměrná denní teplota  venkovního vzduchu vystoupí nad 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě  následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této  teploty pro následující den.

Na koho se obrátit při poruše dodávky tepla nebo teplé užitkové vody?

Při poruchách dodávek tepla a teplé užitkové vody v bytech se obracejte na Teplo Kyjov, s.r.o., které provozuje výměníkové stanice a sekundární rozvody (tel: 518616906, mob.603180473,  www.teplokyjov.cz)

Teplárna Kyjov provozuje jen páteřní rozvody tepla po městě Kyjově. Pouze v případech zjištění úniku teplé vody nebo odpařování vody ve venkovních prostorech (komunikace, travnaté plochy města Kyjova) nás kontaktujte na tel. 518 698 711.

Kolik stupňů má teplá voda?

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje pro dodavatele povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45 - 60°C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin mimo odběrní špičky.

Jak je to s cenami tepla?

Ceny tepla jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem a do ceny mohou být zahrnuty jen oprávněné náklady související s výrobou. Ceny pro odběratele se odvíjí především od cen vstupů, tedy paliva. 

Formulář pro zaslání dotazu

Odpovíme Vám v nejkratším možném termínu na emailovou adresu, kterou uvedete níže ve formuláři.

Kontaktujte nás!